66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Co z moim mieszkaniem!?

16 listopada, 2020
Autor: Adam

Jednym z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów zagadnień jest pytanie odnośnie tego co się stanie z mieszkaniem, które obecnie zamieszkują.

Jednym z najczęściej poruszanych przez naszych Klientów zagadnień jest pytanie odnośnie tego co się stanie z mieszkaniem, które obecnie zamieszkują.

Odpowiedź na takie pytanie zależne jest od tego na jakiej podstawie osoby zamieszkują dany lokal. Poniżej wymienimy typowe sytuację.

Klient wynajmuje mieszkanie, zajmuje mieszkanie komunalne lub mieszka lokalu socjalnym – umowa najmu trwa wówczas dalej, pamiętać jednak należy, że w okresie upadłości nie można pogłębiać stanu swojej niewypłacalności, dlatego należy regularnie opłacać koszty związane z zamieszkaniem, syndyk nie wygospodaruje na to środków.

Klient mieszka przy rodzinie lub osobie bliskiej – jeśli mieszkanie nie jest wynajmowane, tylko jest własnością rodziny lub bliskiej osoby, stan ten również nie ulegnie zmianie. Dalej będzie można zamieszkiwać dane mieszkanie bez przeszkód. Mieszkanie nie zostanie sprzedane.

Klient posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – prawo to na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, (a konkretnie art. 9 ust. 3) jest prawem niezbywalnym, nie przechodzącym na spadkobierców i niepodlegającym egzekucji. Znaczy to tyle, że klient nie utraci prawa do mieszkania zajmowanego w ten sposób.

Klient posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – posiadanie mieszkania na tej podstawie prawnej stanowi majątek dłużnika. Całość majątku dłużnika stanowi masę upadłości . Całość masy ulega utracie, a środki uzyskane z jej sprzedaży przeznaczone są na spłatę zobowiązań.  W takiej sytuacji Klient będzie mógł się ubiegać o wygospodarowanie środków z masy upadłości na wynajem innego mieszkania odpowiadającego jego obiektywnym potrzebom na okres od 12 do 24 miesięcy.

Klient posiada prawo własności nieruchomości – sytuacja jest wówczas analogiczna jak przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Nieruchomość staje się masą upadłości, ale tak samo jak w poprzednim przypadku Klient ma prawo ubiegać się o wygospodarowanie środków na wynajem innej nieruchomości na okres od 12 do 24 miesięcy.

Klient zamieszkuje w TBS (Towarzystwie Budownictwa Społecznego) – zajmowanie lokalu w tzw. TBSach związane jest z wpłatą partycypacji w kosztach wybudowania nieruchomości. Wkład finansowy to zazwyczaj znaczna kwota. Jednak nie podlega ona egzekucji, ani nie jest ona masą upadłości. Jedyna możliwość utraty tych środków to wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości i opróżnienie lokalu. Jeśli wydarzyłoby się to podczas postępowania upadłościowego wówczas środki te stałyby się masą upadłości. Zatem bardzo ważne jest to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji.

Zatem podsumowując, wszystko jest zależne od tego na jakiej podstawie prawnej zamieszkują Państwo dany lokal.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy