66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Jak wyglądają pierwsze dni po ogłoszeniu upadłości?

5 lutego, 2021
Autor: Adam

Kiedy konsument spełni wszystkie warunki przewidziane ustawą, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w napięciu oczekuje wydania postanowienia przez Sąd. W 2020r. po wejściu w życie znowelizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej sprawy co do zasady odbywają się na posiedzeniu niejawnym.

Kiedy konsument spełni wszystkie warunki przewidziane ustawą, złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w napięciu oczekuje wydania postanowienia przez Sąd. W 2020r. po wejściu w życie znowelizowanych przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej sprawy co do zasady odbywają się na posiedzeniu niejawnym. O tym, że upadłość została ogłoszona konsument dowiaduje się z korespondencji z Sądu (zostaje mu doręczone postanowienie o ogłoszeniu upadłości wraz z pouczeniem) lub od samego syndyka (najczęściej telefonicznie). Często właśnie zdarza się, że syndyk wykonuje swoje pierwsze czynności wobec upadłego, zanim ten ostatni odbierze z poczty postanowienie Sądu.

Czego możemy spodziewać się w pierwszych dniach po ogłoszeniu upadłości?

Syndyk zapewne będzie chciał się z upadłym spotkać. Może się to odbyć w domu u konsumenta lub w kancelarii syndyka. Syndyk prosi o dostarczenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej zadłużenia ale również stanu majątku. Na tę okoliczność upadły musi złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.

W dalszych krokach, syndyk:

  • zawiadamia właściwy Urząd pocztowy o konieczności przekierowania do niego korespondencji upadłego,
  • zawiadamia znanych komorników o upadłości konsumenta (w następstwie tego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu a następnie umorzeniu),
  • przygotowuje spis wierzycieli, zawiadamia ich o upadłości konsumenta i terminie do zgłaszania wierzytelności,
  • zawiadamia pracodawcę i/lub właściwy oddział ZUS lub innego świadczeniodawcę (Wojskowe Biuro Emerytalne itp.) o upadłości i wzywa do dokonywania potrąceń na rzecz masy upadłości,
  • sprawdza we właściwym Urzędzie Skarbowym czynności upadłego z ostatnich 5 lat, które objęte były podatkiem od czynności cywilnoprawnych
  • tworzy spis majątku, który następnie zostanie zlikwidowany.

Jak widać, w pierwszym etapie na syndyku spoczywa wiele obowiązków a postępowanie jest dość sformalizowane. Nie zapominajmy jednak, że syndyk działa na rzecz masy upadłości ale także na naszą. Powinien nam służyć radą i wsparciem w kwestiach prawnych.

Czy powinniśmy się bać syndyka?

Odpowiedź brzmi: NIE. Najważniejsza w relacjach z syndykiem jest szczerość i współpraca a wszystko zakończy się dobrze.

 

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy