66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Jaką część wynagrodzenia, emerytury, renty i innych świadczeń miesięcznych zabierze mi syndyk?

4 stycznia, 2021
Autor: Adam

Już w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości poznamy nazwisko przydzielonego do naszej sprawy Syndyka.

Jaką część wynagrodzenia, emerytury, renty i innych świadczeń miesięcznych zabierze mi syndyk?

Już w treści postanowienia o ogłoszeniu upadłości poznamy nazwisko przydzielonego do naszej sprawy Syndyka. Syndyk w trakcie postępowania wywołanego wnioskiem o ogłoszenie upadłości będzie dokonywał sprzedaży majątku dłużnika (jeśli dłużnik majątek posiada) i budował masę upadłości. Do masy upadłości należy również część obecnie uzyskiwanych dochodów. W zależności od sposobu uzyskiwania dochodów inna jego część może być „zabierana” przez syndyka.

Wynagrodzenie za pracę – w przypadku wynagrodzenia za pracę sprawa nie jest tak do końca prosta. Wszystko zależy od tego jaką dłużnik posiada formę zatrudnienia.

Umowa o pracę – wówczas syndyk może dokonać zajęcia 50% kwoty uzyskiwanej z pracy. Jednak jest tutaj wyjątek. Dłużnikowi musi zostać co najmniej kwota w wysokości minimalnej pensji netto. Zatem jeśli Twoje zarobki to 6.000 zł netto miesięcznie, wówczas syndyk może potrącić 50% zarobków, czyli kwotę 3.000 zł, a resztę czyli pozostałe 3.000 zł będziesz miał do swojej dyspozycji. Jeśli jednak Twoje zarobki to kwota 2.600 zł netto wówczas syndyk potrąci kwotę jedynie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zatem całość pensji minimalnej pozostanie do Twojej dyspozycji (w roku 2020r. płaca minimalna netto to 1920,62 zł, w roku 2021 będzie to 2061,67 zł).

Umowa zlecenie – co do zasady wykonywanie pracy w oparciu o umowę zlecenie powoduje możliwość zajęcia całości wynagrodzenia. Ustawodawca jednak przewidział sytuację, w której wynagrodzenie uzyskiwane w ten sposób traktowane będzie w sposób identyczny jak wykonywanie umowy o pracę. Konieczne wówczas jest spełnienie łącznie dwóch warunków, po pierwsze musi być to świadczenie powtarzające się czyli umowa musi obejmować wypłatę środków wielokrotnie tj. np. co miesiąc. Drugim warunkiem jest to, że umowa zlecenia musi stanowić jedyne źródło dochodu dłużnika.

Umowa o dzieło – całość wynagrodzenia należnego na podstawie umowy o dzieło podlega zajęciu.

Emerytura, renta, świadczenia chorobowe i inne wypłacane z ZUS – w przypadku  kiedy świadczenia wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w postaci emerytury, renty, świadczeń chorobowych potrącenie na rzecz syndyka wyniesie 25% kwoty brutto. Pamiętać jednak należy, że od kwoty pozostałej ZUS odprowadzi podatki oraz składki. Dla przykładu można podać, że otrzymując emeryturę w wysokości 2.000 zł brutto po odprowadzeniu podatków oraz zajęcia syndyka, pozostanie kwota około 1.250 zł netto do Państwa dyspozycji. Należy również pamiętać, że  i w tym przypadku istnieje kwota wolna od zajęcia. Kwota netto jaka musi pozostać upadłemu do dyspozycji to minimum 875 zł.

Syndyk dokonuje potrącenia naszego wynagrodzenia, aż do upływu terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości i złożenia przez syndyka sądowi projektu planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy