66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Kim jesteśmy i co to jest upadłość konsumencka?

5 lutego, 2020
Autor: Adam

Misją naszej firmy jest niesienie pomocy podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym znajdującym się w sytuacji uniemożliwiającej im terminowe regulowanie swoich zobowiązań.

Firma Eureka-Restrukturyzacje powstała w 2012 roku. Jej kadrę stanowią w większości prawnicy i doświadczeni doradcy doskonale znający problematykę odzyskiwania należności od firm oraz osób fizycznych.

Misją naszej firmy jest niesienie pomocy podmiotom gospodarczym lub osobom fizycznym znajdującym się w sytuacji uniemożliwiającej im terminowe regulowanie swoich zobowiązań. Znając doskonale przepisy oraz procedury różnych instytucji w zakresie dochodzenia roszczeń, gotowi  jesteśmy  zaproponować najlepsze rozwiązania w sytuacjach kryzysowych – od negocjacji z wierzycielami (którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, wszelkie instytucje finansowo-pożyczkowe, w tym banki oraz  urzędy skarbowe), poprzez wykup wierzytelności, dofinansowanie, postępowanie restrukturyzacyjne,  aż po upadłość firm i upadłość konsumencką.

Przy podejmowanych działaniach kierujemy się  wiedzą, doświadczeniem  i etyką – niezbędną w tej dziedzinie usług.

Trzonem naszej działalności jest pomoc w przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej. Jest to stosunkowo nowa procedura pomocy konsumentom (osobom fizycznym) zagrożonym niewypłacalnością lub na skutek różnych życiowych okoliczności, nie będącym w stanie regulować swoich zobowiązań.  W takich przypadkach jesteśmy w stanie przeanalizować je pod kątem właściwych przepisów i w przypadku pozytywnej opinii naszych specjalistów, przeprowadzić naszych klientów przez stworzoną  przez ustawodawcę procedurę. W ramach naszych usług, pomagamy w zgromadzeniu właściwej dokumentacji i prawidłowym napisaniu wniosku do sądu. Służymy też pomocą na etapie prowadzonego przez sąd postępowania.

Skuteczne przeprowadzenie upadłości konsumenckiej umożliwia naszym klientom rozpoczęcie nowego życia przy całkowitym umorzeniu wszystkich dotychczasowych zobowiązań.

Zapraszamy do kontaktu – analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej naszych klientów  i doradztwo w zakresie ewentualnych dróg rozwiązania ich problemów są  bezpłatne.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy