66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Niewypłacalność – co to znaczy?

16 sierpnia, 2021
Autor: Adam

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Mianowicie osoba, która chce wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi pozostawać w stanie trwałej niewypłacalności

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Mianowicie osoba, która chce wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi pozostawać w stanie trwałej niewypłacalności. Co to właściwie znaczy, że jest się niewypłacalnym? Postaramy się Państwu wyjaśnić w poniższym artykule.

Niewypłacalność polega na niemożności spłacenia zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań finansowych. Dłużnik traci zatem zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych, natomiast jednym z warunków jest to, aby sytuacja taka była trwała. Stan niewypłacalności nie polega na chwilowej niemożności uregulowania długów wobec wierzycieli, musi zaistnieć całkowita niezdolność do spłaty zaciągniętych przez dłużnika zobowiązań. Nie można natomiast mówić o niewypłacalności w przypadku niemożności uiszczenia zapłaty zobowiązania w terminie, niewypłacalność występuje w momencie, kiedy dłużnik jest całkowicie niezdolny do zapłaty określonego zobowiązania. Przejawem niewypłacalności jest dopiero utrata zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych i zarazem wymagalnych, tj. faktyczny brak możliwości zapłaty długów, według racjonalnej i obiektywnej oceny, zarówno obecnie, jak i w najbliższej przyszłości. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie „przez niewypłacalność rozumie się niewykonywanie przez dłużnika ciążących na nim wymagalnych zobowiązań, co stwarza podstawę ogłoszenia w stosunku do niego upadłości. Nieistotne jest, czy nie wykonuje on wszystkich zobowiązań, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotny jest rozmiar niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań, bowiem nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność. Niewypłacalność stanowiąca podstawę ogłoszenia upadłości następuje, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań.’’ Należy podkreślić, iż domniemywa się, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Jednakże należy pamiętać, iż składając wniosek o upadłość konsumencką, to właśnie na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania przed sądem swojej niezdolności finansowej. Dlatego tak ważne są rozmowy z naszymi prawnikami, którzy wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz pomogą Państwu w wykazaniu niewypłacalności oraz sporządzeniu wniosku o upadłość.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy