66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Rola komornika w postępowaniu upadłościowym

10 maja, 2021
Autor: Adam

Kiedy decydujemy się na upadłość konsumencką to często z myślą, że skończą się pisma od wierzycieli a przede wszystkim od komorników. Jak wskazuje nasze wieloletnie doświadczenie to osoba komornika jest dla naszych Klientów najbardziej negatywna

Rola komornika w postępowaniu upadłościowym.
Kiedy decydujemy się na upadłość konsumencką to często z myślą, że skończą się pisma od wierzycieli
a przede wszystkim od komorników. Jak wskazuje nasze wieloletnie doświadczenie to osoba
komornika jest dla naszych Klientów najbardziej negatywna.
Faktem jest, że z chwilą wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
wszystkie postępowania egzekucyjne podlegają zawieszeniu a następnie umorzeniu. Syndyk, który
zajmuje się naszą sprawą, na podstawie dokumentacji dołączonej do złożonego przez nas w Sądzie
wniosku ustala toczące się wobec nas postępowania egzekucyjne i zawiadamia komorników o
wydanym przez Sąd postanowieniu w naszej sprawie.
Czy na tym rola komornika się kończy?
Co do zasady tak. Komornik nie może już prowadzić żadnych czynności wobec upadłego.
Oczywiście od każdej zasady są pewne wyjątki. Syndyk w toku postępowania może korzystać z usług
komornika. Są to jednak czynności, przy których nie poczujemy obecności komornika.
1.
Syndyk może żądać od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego potrzebnych informacji dotyczących majątku upadłego.
Syndyk składa wniosek o poszukiwanie majątku upadłego przez komornika z ograniczeniem do poszukiwania w bazach danych, do których komornik ma dostęp.
2.
W toku postępowania upadłościowego, istnieje obowiązek wskazania i wydania syndykowi
przez upadłego jego majątku, stanowiącego masę upadłości. Syndyk może zwrócić się do  komornika o wprowadzenie w posiadanie majątku upadłego, jeżeli „napotyka przeszkody”, tj. w szczególności wtedy, gdy podjęta próba objęcia tego majątku zakończyła się
niepowodzeniem z powodu oporu upadłego, jego bliskich i zatrudnionych u niego osób  („przeszkadzające” działania innych osób trzecich mogą być rozpatrywane w kategoriach czysto teoretycznych, dotąd bowiem w rzeczywistości nie występowały), a także wtedy, gdy z
innych, niezawinionych przez upadłego dłużnika, przyczyn nie nastąpi dobrowolne wprowadzenie syndyka w posiadanie majątku upadłego. Należy przy tym podkreślić, że ocena co do potrzeby wprowadzenia w posiadanie należy do syndyka, komornik nie może więc
badać, czy istotnie zachodzi taka potrzeba i nie może odmówić dokonania żądanej czynności.
Podsumowując, wraz z ogłoszeniem upadłości rola komornika nie musi się kończyć ale się zmienia.
Komornik, o ile występuje w tym postępowaniu jest niejako podwykonawcą Syndyka.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy