66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Upadłość konsumencka osoby prowadzącej gospodarstwo rolne

5 marca, 2021
Autor: Adam

Wraz ze zmianami jakie przyniosła nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 2014r. zmieniła się również sytuacja rolnika w postępowaniu upadłościowym. Do czasu nowelizacji sytuacja ta była jednoznaczna – rolnik nie mógł ogłosić upadłości jako konsument a jedynie w takim trybie jak przedsiębiorca.

Wraz ze zmianami jakie przyniosła nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe z 2014r. zmieniła się również sytuacja rolnika w postępowaniu upadłościowym. Do czasu nowelizacji sytuacja ta była jednoznaczna – rolnik nie mógł ogłosić upadłości jako konsument a jedynie w takim trybie jak przedsiębiorca. Obecnie sytuacja ta ma się inaczej za sprawą zmienionego w 2014r. a następnie w 2020r. art. 6 ustawy:

Nie można ogłosić upadłości:

1) Skarbu Państwa;

2) jednostek samorządu terytorialnego;

3) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;

4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;

5) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;

6) uczelni;

7) funduszy inwestycyjnych.

W przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne zagadnienie posiada więc dwa oblicza.

Zgodnie z zacytowanym wyżej artykułem, rolnik, który nie figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i faktycznie nie prowadzi działalności na dużą skalę, nie jest przedsiębiorcą. Nie może więc korzystać z praw przysługujących właścicielowi przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli osoba prowadząca działalność rolną nie prowadzi innej działalności gospodarczej spoza zakresu rolnictwa, czyli dla przykładu sprzedaje jedynie nieprzetworzoną żywność, wówczas może ona skorzystać z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej.

Jeśli jednak osoba będąca rolnikiem prowadzi działalność rolniczą wraz z inną działalnością gospodarczą. Dla przykładu można podać sytuację, w której rolnik po dokonaniu zbiorów warzyw część z nich sprzedaje jako surowe warzywa, a część jako różnego rodzaju przetwory. W takim przypadku osoba prowadząca działalność rolną (sprzedająca surowe warzywa) prowadzi również działalność gospodarczą z zakresu przetwórstwa. W tym przypadku osoba taka nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy