66hsqjleqe53d4r4vo05aghtyqo5tl

Życie upadłego po oddłużeniu, czy wiążą się z tym jakieś nieudogodnienia i trudności?

7 maja, 2021
Autor: Adam

Jedną z największych obaw, która dotyka osoby przymierzające się do upadłości konsumenckiej jest kwestia nieudogodnień oraz trudności z jakimi może się spotkać osoba upadła w obrocie prawnym

Jedną z największych obaw, która dotyka osoby przymierzające się do upadłości konsumenckiej jest kwestia nieudogodnień oraz trudności z jakimi może się spotkać osoba upadła w obrocie prawnym.

Poniżej postaramy się Państwu wyjaśnić zagadnienia, które budzą największe wątpliwości.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez osobę niewypłacalną powoduje przede wszystkim, iż osoba taka traci swoje prawo do rozporządzania majątkiem. Należy pamiętać iż prawo to przysługuje od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej syndykowi. Reasumując oznacza to, iż wszystkie czynności prawne dotyczące składników majątku dokonane przez dłużnika będą nieważne.

Należy również mieć na uwadze fakt, iż cały majątek dłużnika po ogłoszeniu upadłości staje się masą upadłości. Analogicznie dłużnik zobowiązany jest do wskazania oraz wydania syndykowi składników majątku (w tym także dom lub mieszkanie, który należy do dłużnika) oraz wszelkich dokumentów, które dotyczą tych składników majątku. Cały majątek dłużnika zostanie spieniężony przez syndyka – zostanie to przeznaczone do spłaty długów oraz pokrycia kosztów postępowania upadłościowego.

Wynagrodzenie z umowy o pracę w części podlegającej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym, także wchodzi w skład masy upadłości. Upadły musi więc pamiętać, iż wynagrodzenie za pracę nie będzie w całości należało do jego dyspozycji, lecz zostanie włączone do masy upadłości.

Trudność może powodować również fakt, iż po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, powstanie między nimi rozdzielność majątkowa. Nieudogodnienie stanowi bowiem fakt, iż małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej będą musieli mieć na uwadze, iż ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczany.

Upadły musi pamiętać, aby uwzględniać dobro wierzycieli i działać w taki sposób, aby nie doszło do ich pokrzywdzenia. Wszelkie decyzje podejmowane w sprawach ważnych muszą zostać ustalane z syndykiem. Dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania upadłościowego, upadły odzyskuje swobodę. Natomiast należy pamiętać, iż po oddłużeniu długi zostają wykreślone z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, lecz historia kredytowa upadłego nadal będzie widoczna w rejestrze Biura Informacji Kredytowej przez 10 lat od momentu ogłoszenia oddłużenia.

Jesteśmy otwarci na rozmowę z Tobą. Skontaktuj się z nami.

Każda historia jest inna, tak jak i jej bohater. Zrób pierwszy krok do nowego życia i pozostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i znajdziemy rozwiązanie.

Zostaw kontakt, oddzwonimy